Menu

Nyheder

Referat af møde i Maritim Kontakt, 1. november 2017

Af MR | December 11, 2017

Referat af møde i Maritim Kontakt, onsdag den 1. nov., kl. 17.00 i Nyboders Mindestuer

Til stede:  Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Thorbjørn Thaarup (referent), Peder Ellegaard (formand), Claus Rohden Olesen, Lisa Hartun Laustsen og Jens Riise Kristensen

1. Rundvisning i Mindestuerne

Ikke gennemført… endnu… Men vi satser på at gøre det til julemødet.

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. okt.

Referatet er godkendt.

3. Konference 2018

Carsten pointerede, at Konferencen ikke behøver at give overskud. Den skal bare løbe rundt. Herefter talte vi om de forskellige muligheder for lokationer og aktiviteter.

Ida har talt med Fiskeri- og Søfartsmuseet, der gerne vil kende vores budget og behov. De vil meget gerne have os. Men vi kan ikke bo der. Det kan muligvis være på vandrehjemmet i Esbjerg.

Gert Normann fra Sea War Museum er vendt tilbage. De vil gerne have os, men også her er overnatning et problem. Vi takker Asger Nørlund, der som vore repræsentant henvendte sig til Gert Normann.

Peder har undersøgt muligheden for at bo på Holstebro Kaserne. Der kan vi holde møder og bo 47 personer for 200 kr. pr. nat. + mad. Peder foretrækker den løsning. Der kan vi så også besøge museet på vestkysten.

Flådestation Korsør er ikke en mulighed, da de kun har 15 lukafer.

Slipshavn har 10 lukafer af hotellignende standard, samt flere 4-personers belægningsstuer. De har faciliteter til møder osv. Vi har gode erfaringer fra Slipshavn.

Vi arbejder videre med Holstebro Kaserne og datoerne den 4. – 6. maj 2018! Peder kontakter dem.

Claus sender omtalen af prisopgaven til Thorbjørn, der lægger den online.

4. Fortsat drøftelse af temaet for Museet for Søfarts årbog/MK 2019

400(1)-året for grundlæggelsen af Tranquebar og Ove Gjeddes rejse.

Grønlandsfart og Arktis, Bering, hvalfangst. Opdagelser. Geopolitik. Klimaforandringer. Carsten har allerede en artikel klar om grønlandsk handel i 1700-tallet.

Ole Sonne foreslår erindringer som tema.

Øresund, told, færgefart, gennemfart, karantænestationer, tunfiskeri.

Pirateri.
Fiskeri – eventuelt i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

5. Julemødet 2017: Lokale, stafet og skaffegaster

Lokalet er afklaret! Det bliver i Nyboders Mindestuer. Vi inviterer formanden for Mindestuerne, Jakob Laustsen. Mandag den 4. december kl. 17.00!! Jakob og Jens er skaffegaster.

6. Dokumentation i forbindelse med hvidvaskningsloven

Vi skal dokumentere, hvem vi er i bestyrelsen, og om vi kender såkaldte Politisk Udsatte Personer. Vi skal vedlægge bestyrelsesreferater, admiralforsamlingsreferater, ID, osv. Carsten har information om de ting, der kræves.

Vi har vedtægter på hjemmesiden. Der står, hvem der tegner foreningen. TT sender de relevante ting til Peder, der underskriver – vedtægter, referat af to møder og admiralforsamling. Pas eller kørekort OG gult sygesikringsbevis fra Peder, Carsten, Thorbjørn, Claus og Jakob.

7. Eventuelt

Tjek Ida på TV om DR’s programmer med Dynamit-Åge og Indianer-Stig.
Husk også søfartshistorisk quiz på M/S Museet for Søfart onsdag den 13. december!

Mange tak til skaffegasterne!

Emne: Referater | No Comments »

Comments