Menu

Nyheder

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 9. september 2015 på Vikingeskibsmuseet.

Af MR | October 20, 2015

Til stede: Morten Ravn, Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup
1. Indledning
Vi siger tak for værtskab, og tak for en god sejltur til Morten. Visse medlemmer har desværre glemt at melde afbud. Vi tager spørgsmålet om eventuel aktiv tilmelding til MKs møder op på næste møde.

Ingen kommentarer til sidste mødes referat.

2. Maritimhistorisk Konference 2016
Konferencen finder sted den 22. – 24. april 2016 i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart. Foredragene og fredagens bespisning finder sted på M/S. Overnatningen sker på Helsingør Vandrehjem, Danhostel. TT undersøger muligheden for at afholde festmiddagen lørdag aften på Scandlines færge mellem Helsingborg og Helsingør.

Forslag til ekskursion til Kronborg eller sejltur med BJØRN. I sidste tilfælde, som er det vi i første omgang går efter, skal vi også have et andet skib, da BJØRN kun kan have 36 personer med. JRK tager kontakt til træskibssammenslutningen for at høre, om det er muligt at skaffe et andet skib.

TT har på opfordring fra udvalget forsøgt at flytte konferencen til weekenden 29. april – 1. maj på grund af Storbededag, men det kunne ikke lade sig gøre, da vandrehjemmet ikke kunne huse os i den weekend.

Tænk gerne på spændende oplæg!

3. Nyt fra Årbogsredaktionen
Stormbogen er næsten færdig og allerede forudbestilt til boghandlere landet over. Den planlægges færdigproduceret ved udgangen af oktober 2015.

På sidste møde blev det vedtaget, at udvalgets medlemmer bidrager med idéer til næste års bog. Blandt idéerne er salget af Dansk Vestindien til 2017-årbogen (Ole Lisberg og andre har allerede artikler), 100 genstande, kolonierne generelt – løse idéer er også brugbare.

4. Hjemmesiden
MR foreslår, at vi af og til linker til spændende maritimhistoriske artikler på nettet.

MR foreslår, at referatet, straks når det er godkendt af udvalget sendes af TT til ham, så MR kan lægge det online. Det blev vedtaget.

MR indsamler, som omtalt i mailen fra ham, personlige oplysninger på medlemmerne, så data bliver ensrettede. Send gerne til ham nu! Deadline er den 1. oktober.

5. Digitalisering af Maritim Kontakt
Det er aftalt, at M/S Museet for Søfart digitaliserer det, men vi kan eventuelt søge andre muligheder. TT arbejder på, at det bliver scannet og lagt online inden for et år på M/S.

6. Vores repræsentation i den internationale organisation for maritim historie IMHA
Jakob har søgt viden, men den er lidt svær at finde. IMHA og IMEHA (René Taudal er kontaktperson for disse) er ikke helt enig om rollefordeling og hvad vores rolle er. De to har muligvis planer om at slå sig sammen.

Der er mulighed for at søge statslige puljer til dækning af rejseomkostninger til de internationale møder – hvis man har sin arbejdsplads i ryggen med en mulig medfinansiering. Erik Gøbel har tidligere fået tilsvarende rejser delvist dækket. Det næste møde er i Perth.

Deadline for tilmelding er på deres hjemmeside imeha.net. Hvis man er interesseret, kan man kontakte Jakob.

7. Ny formand for prisudvalget
Anton Englert træder tilbage som formand for prisudvalget. Vi skal vælge en anden. Claus Rohden Olesen vælges som ny formand.

E-mailen på indkaldelsen skal opdateres.

M/S reklamerer for prisopgaven på hjemmesiden og nyhedsbrev. CRO bedes straks sende det relevante materiale til TT.

8. Eventuelt, herunder skaffegaster
Der vil på Blekinge Museum blive afholdt et seminar om GRIBSHUNDEN i Ronneby den 24. – 25. november 2015. Det kunne måske være interessant for udvalgets medlemmer. Man kan muligvis overnatte hos Ole i sommerhuset. Det skal hurtigt ud på en mail til selskabet. JS rundsender.

Næste møde er den 15. oktober kl. 17 i på M/S Museet for Søfart – som vedtaget på mødet den 5. maj. Skaffegaster er Steen Schøn og Jon Voss! (reserve er Benjamin Asmussen)

Emne: Referater | No Comments »

Comments