Menu

Nyheder

Kontaktsudvalgsmøde d. 15. juni 2010 – referat

Af TT | October 15, 2010

Så er referatet fra mødet på Handels- og Søfartsmuseet i juni endelig online. Vi undskylder den lange ventetid og vender snarest tilbage med referatet fra mødet afholdt i september.

Møde i MK på Handels- og Søfartsmuseet den 15. juni 2010.
Til stede: PEL, TT, KNC, SRM, PHW, CJ, JRK, CL og AE

1.    Indledning

Tak til H&S da JS ikke kunne åbne Orlogsmuseet. Og velkommen til vores to nye     medlemmer Stephanié Robl Matzen (oplysninger) og Poul-Henrik West (oplysninger).

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

3.    Debriefing vedrørende den maritimhistoriske konference

Vi var lidt over 50 deltagere. Programmet gik som det skulle, men uden tur til Hirsholmene. Fine forhold og tak til Jan Hammer og Morten Karnøe. Der bliver ved næste  møde nedsat et konferenceudvalg til 2012.

4.    Økonomien udvalg/forlag

PEL: Monografierne kan der ofte skaffes fondsmidler til, hvorimod der ikke kan skaffes tilsvarende midler til antologierne. Vi er også     berørt af bibliotekssammenlægninger og ophøret af portostøtte.

PEL: BA og MR søger fonde til næste nummer af MK og er optimister.

CJ: Problemet er ikke trykningen men prisen på porto til udsending.

PHW: Jeg har tidligere haft succes med at sælge reklameplads i udgivelser. Det skal være relevante annoncer. Det kunne vi overveje til antologierne. Vi må regne med at målgruppen     er snæver og må søge andre indtægtskilder end øget oplag. En forhøjelse af kontingentet og anden indtægtsgivende virksomhed. En anden mulighed er at se på emner på forhånd og     søge penge før der blevet skrevet.

JRK: Vi bør have farveopslag og flere illustrationer.

TT: Der bliver absolut set på billedsiden af Benjamin i forbindelse med næste nummer.

CJ: MK skal gøres mindre på forsiden og titlen på det enkelte nummers titel skal fremhæves.

PEL: Vi taler om kontingentstigning først på efteråret, men det ser ud til at vi får en stigning som også admiralforsamlingen godkendte.

PHW: Skal vi have en sponsor på prisopgaven?

PEL: Det ser vi på.

5.    Redaktionskomiteen (MK 33)
Det kører fint.

6.    Sponsorater
FR Melder tilbage.

7.    Eventuelt
AE: Har Jon Voss kontaktet Museum Toscolanum? Det talte han vist om sidst.

PEL: Hvis vi skal havde det store, brede publikum i tale er det måske ikke netop det forlag, der er relevant for os. Vi nedsætter en arbejdsgruppe.

JRK: Jeg tager flyers med til kapsejlads snarest.

SRM: BAs foredrag i Sønderjylland var en stor succes.

Næste møde er den 15. september klokken 15.00 på Vikingeskibsmuseet! OL og PEL er som udgangspunkt skaffegaster med SN som reserve.

Møde i MK på Handels- og Søfartsmuseet den 15. juni 2010.

Til stede: PEL, TT, KNC, SRM, PHW, CJ, JRK, CL og AE

  1. Indledning

Tak til H&S da JS ikke kunne åbne Orlogsmuseet. Og velkommen til vores to nye medlemmer Stephanié Robl Matzen (oplysninger) og Poul-Henrik West (oplysninger).

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt – BA lægger det på hjemmsiden.

  1. Debriefing

Vi var lidt over 50 deltagere. Programmet gik som det skulle, men uden tur til Hirsholmene. Fine forhold og tak til Jan Hammer og Morten Karnøe. Der bliver ved næste møde nedsat et konferenceudvalg til 2012.

  1. Økonomien udvalg/forlag

CJ: Vi har et underskud på konferencen på cirka 6-7000. Udgifterne til mad og prismodtagere var for store og vores kontingent er for lille. Vi bør altid kunne betale en udgave af MK, hvilket vi ikke længere kan. Vi har ikke råd til at give konferencegebyret til prismodtagerne.

PEL: Vi har i stigende omfang økonomiske problemer. Monografierne kan der skaffes fondsmidler til, hvorimod der ikke kan skaffes tilsvarende midler til antologierne. Vi er også berørt af bibliotekssammenlægninger og ophøret af portostøtte.

PEL: BA og MR søger fonde til næste nummer af MK og er optimister.

CJ: Problemet er ikke trykningen men prisen på porto til udsending.

PHW: Jeg har tidligere haft succes med at sælge reklameplads i udgivelser. Det skal være relevante annoncer. Det kunne vi overveje til antologierne. Vi må regne med at målgruppen er snæver og må søge andre indtægtskilder end øget oplag. En forhøjelse af kontingentet og anden indtægtsgivende virksomhed. En anden mulighed er at se på emner på forhånd og søge penge før der blevet skrevet.

JRK: Vi bør have farveopslag og flere illustrationer.

TT: Der bliver absolut set på billedsiden af Benjamin i forbindelse med næste nummer.

CJ: MK skal gøres mindre på forsiden og titlen på det enkelte nummers titel skal fremhæves.

SRM: BAs foredrag i Sønderjylland var en stor succes.

PEL: Vi taler om kontingentstigning først på efteråret, men det ser ud til at vi får en stigning som også admiralforsamlingen godkendte.

PHW: Skal vi have en sponsor på prisopgaven?

PEL: Det ser vi på.

  1. Redaktionskomiteen (MK 33)

Det kører fint.

  1. Sponsorater

FR Melder tilbage.

  1. Hjemmesiden

Følgende har endnu ikke givet oplysninger om stilling, udgivelser, interesser, etc.:

CL

  1. Vi stryger Asser Amdissen. Vi sætter KN, SRM, PHW. Vi retter sekretærtitlen fra SN til TT.

  1. Eventuelt

AE: Har Jon Voss kontaktet Museum Toscolanum? Det talte han vist om sidst.

PEL: Hvis vi skal havde det store, brede publikum i tale er det måske ikke netop det forlag, der er relevant for os. Vi nedsætter en arbejdsgruppe.

JRK: Jeg tager flyers med til kapsejlads snarest.

Næste møde er den 15. september klokken 15.00 på Vikingeskibsmuseet! OL og PEL er som udgangspunkt skaffegaster med SN som reserve.

Emne: Referater | No Comments »

Comments