Menu

Nyheder

Sidste udkald for Maritim Kontakts Prisopgave 2012!

Af TT | November 18, 2011

Fra Handels- og Søfartsmuseets billedarkiv

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie og Samfundsforskning udskriver hvert andet år en prisopgave for at fremme forskningen i maritim historie i Danmark. Næste indleveringsdato er Helligtrekongersdag 2012.

Fagområdet dækker over maritimhistorisk forskning i bred forstand, inklusive samfundsforskning og marinarkæologi.

Forfatterne skal være bosat i Danmark. Forfattere med bopæl udenfor Danmark er også velkomne hvis deres afhandling omhandler et tema fra Det danske Riges historie.

Maritim Kontakts Prisopgave sigter mod eksamensafhandlinger såvel som mod maritimhistoriske studier, der ikke er skrevet som eksamensafhandlinger. Der er frit temavalg. Vinderafhandlingen søges publiceret af forlaget Maritim Kontakt.

Læs mere om Prisopgaven 2012 her.

Emne: Lidt af hvert | No Comments »

Comments