Menu

Nyheder

Skibskonstruktion i 1700-tallets Danmark, marinarkæologi i Danmarks Rigsarkiv

Af TT | May 1, 2016

[Note v. Thorbjørn Thaarup] En af de studerende, der tog imod tilbuddet om at komme til Den 22. Maritimhistoriske Konference for blot 449 kr. var Ida C. Jørgensen. Ida fremlagde dette paper, som hun også har tilbudt os til offentliggørelse her på siden. Det er vi glade for.

Af Ida Christine Jørgensen, historiker og specialestuderende Marinarkæologi, SDU

I Danmark fokuserer marinarkæologien i høj grad på Vikingetiden og Middelalderen, og der er desværre meget lidt viden om moderne tid baseret på vragfund. Til sammenligning har Sverige noget mere: Riksäpplet, Kronan, Hedwig Sofia for slet ikke at tale om Vasa. Mens de svenske marinarkæologer baserer deres viden om skibskonstruktion i 16- og 1700-tallet på skibsvrag og henter supplerende viden i de skriftlige kilder, må de danske arbejde omvendt: viden om træskibskonstruktion i moderne tid må findes i arkiverne.

Arkiverne bugner heldigvis af materiale om skibskonstruktion i denne periode. En sag mod Fabriksmester Benstrup i 1736, der løb helt frem til hans løsladelse i 1739, resulterede i en mængde dokumenter især i form af breve sendt fra Benstrup i Kastellet, hvor han argumenterede for sin design- og konstruktionsmetoder. Sagen førte til en lang diskussion om fordele og ulemper ved de to udenlandske metoder, der var fremhærskende i dansk skibskonstruktion: den engelske og den franske. Hvad der havde startet hele sagen, Benstrups ændring i konstruktionen af et skib uden kongens tilladelse, faldt hurtigt i baggrunden og diskussionen blev hovedsagelig politisk[1].

Men Benstrupsagen skabte meget mere end de dokumenter, der blev skrevet i forbindelse med selve sagsforløbet. Hele sagen havde været et virkelig lavpunkt i forsøget på at nationalisere skibsbyggeriet i Danmark og chefen for Søetaten, Danneskiold-Samsøe foreslog kongen at oprette en kommission for design og konstruktion – Konstruktionskommissionen[2].

I begyndelsen af 1739 havde kongen approberet forslaget, og Konstruktionskommissionen kunne begynde sit arbejde. Det er dette arbejde, der har skabt det kæmpemæssige, detaljerede materiale, som marinarkæologer i deres mangel på skibsvrag kan basere deres viden om skibskonstruktion i 1700-tallets Danmark på.

Konstruktionskommissionen kontrolledere både den teoretiske og den praktiske del af skibsbyggeriet. I denne sammenhæng vil jeg fokusere på den del af skibskonstruktionen, der foregik på papir og gennem diskussioner, rettelser og korrektioner[3]. Arkæologer beskæftiger sig med det kognitive objekt, altså ideen om det der skal skabes, før og mens det tager form. I Konstruktionskommissionen var der mange ideer om og perceptioner af et skib. Et godt skib. Et godt krigsskib. Hvor skibskonstruktørens ide tidligere blev direkte nedfældet på papir, er det fra 1739 og frem mange forskellige perceptioner, ideer, kognitive objekter, der bliver sat sammen til en genstand: et skib.

Den gode nyhed er, at tankerne bag skibets design er nøje noteret i Konstruktionskommissionens protokoller. Det er dermed muligt at følge de forskellige medlemmer af kommissionens perceptioner af et godt krigsskib og deres argumenter for at foretage ændringer på skibskonstruktørens tegninger[4].

For marinarkæologer med interesse for skibskonstruktion i 1700-tallets Danmark ligger der en guldgrube af materiale og venter på Rigsarkivet. Vi må indse, at vi ikke kommer til at basere vores viden om skibskonstruktion i denne periode på vrag, som de svenske kollegaer gør det. Vi må arbejde omvendt. Basere vores viden på de historiske kilder, og skulle et skibsvrag dukke op, ja så kan vi altid supplere denne viden.


[1] Rigsarkivet: Admiralitetet (Søetaten), Komm. ang. kommandørkaptajn Benstrup

[2] Bjerg and Erichsen, Danske Orlogsskibe 1690-1860.

[3] Rigsarkivet: Holmens chef (Søetaten), Værftskommissionen: Forhandlingsprotokoller (1739-1892)

[4] Rigsarkivet: Orlogsværftet, Søetatens kort- og tegningssamling

Emne: Konferencer, Maritime tanker - udvalgets blog | No Comments »

Comments