Menu

Nyheder

Vindere af Maritim Kontakts Prisopgave 2010 kåret

Af BA | April 29, 2010

Lørdag den 24. april 2010 afslørede Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning de to vindere af Maritim Kontakts Prisopgave 2010. Det skete i relevante omgivelser på den 19. Danske Maritimhistoriske Konference på Flådestation Frederikshavn.

Hent pressemeddelelse.

Der var indkommet ikke færre end ni maritime afhandlinger fra nyudklækkede kandidater, privatmænd og studenter. De indsendte temaer spændte over hele den danske søfartshistorie fra vikingetiden til nutiden.

Vinderen blandt eksamensafhandlingerne blev historikeren Martin Østergaard med et mag.art.-speciale fra Københavns Universitet, Livsformer og maritim identitetsrekonstruktion i Marstal.

I den åbne klasse vandt privatmanden Jens Erik Christiansen fra Nivå med afhandlingen ”I nabovenligt samarbejde”. En undersøgelse af baggrunden for at Tyskland i november 1939 krævede adgangsvejene til Østersøen spærret.

Begge forfattere kan se frem til at få deres manuskripter publiceret i skriftserien Maritim Kontakt.

Efter den store succes med prisopgaven 2010 udskrives den kommende Maritim Kontakts Prisopgave 2012 på de samme vilkår. Manuskripterne bedes indsendt til Maritim Kontakts redaktion inden helligtrekongersdag 2012.

Maritim Kontakts Prisudvalg:  Anton Englert, Benjamin Asmussen & Jan Hammer Larsen

Emne: Konferencer | No Comments »

Comments